Tag Archives: bakinin eserleri

Bakinin Kanuni Mersiyesi
  • B

Kanuni Mersiyesi Mersiye-i Hazret-i Süleymân Hân aleyhi’r-rahmetü ve’l-gufrân (Birinci bend) Ey pây-bend-i dâm-geh-i kayd-ı nâm ü neng Tâ key hevâ/yi meşgale-i dehr-i bî-direng…

Devamını Oku

Baki
  • B

BAKİ      (1526-1600) Baki, divan edebiyatının en ünlü şairlerinden biridir. İstanbul’da doğdu. Asıl adı Mahmut’tu. Bir müezzinin oğludur. Önce saraç çıraklığı etti, sonra medreseye girdi. Şair Zatî’nin ilgisini çekerek 1564’te medrese öğretmeni oldu. 1576-1582 arasında Edirne’de, Mekke ve Medine’de kadılık ettikten sonra İstanbul’a döndü. 1584’te İstanbul kadısı, 1585’te Anadolu kazaskeri, 1591’de de Rumeli kazaskeri…

Devamını Oku
Back to top