Atatürk’ün Sporla İlgili Sözleri

Atatürk’ün Sporla İlgili Sözleri

Atatürk’ün sporla ilgili sözleri, Atatürk’ün  sporla ilgili özlü sözleri, Atatürk’ün  sporla ilgili sözleri ve açıklamaları, Atatürk’ün  sporla ilgili özdeyişleri, Atatürk’ün  sporla ilgili düşünceleri, sporla ilgili özdeyişler, Atatürk’ün  spor ile ilgili güzel sözleri, Atatürk’ün spora verdiği önem, Atatürk’ün sporla ilgili kısa sözleri, Atatürk’ün sporla ilgili sözleri ve anlamları.

Türk sosyal bünyesinde spor hareketlerini düzenlemekle görevli olanlar, Türk çocuklarının spor hayatını yüceltmeyi düşünürken sadece gösteriş için herhangi bir yarışmada kazanmak azmiyle spor çizmezler. Esas olan bütün yaştaki Türkler için Beden Eğitimi sağlamaktır.

Atatürk’ün Sporla İlgili Özlü Sözleri

Açık ve kat’ i söyleyeyim ki , sporda muvaffak olmak için her türlü muavenetten ziyade, bütün milletçesporun mahiyeti ve kıymeti anlaşılmış olmak ve ona kalpten muhabbet ve onu vatani vazife telâkki eylemek lâzımdır.

Atatürk’ün Sporla ilgili Kısa Sözleri

Her boy ölçüşmede arkalarında Türk Milletinin bulunduğu ve Millet şerefini düşünmelerini Türk sporcularına meslek düsturu olarak kaydediyorum.

 Atatürk’ün Sporla ilgili Sözleri ve Anlamları

Bütün millet ve memleket evlatlarını sportmen yapabilmek için sarfedilen çalışmanın ehemmiyet ve kudsiyeti aynı derecede kıymetli ve mühimdir.

Atatürk’ün  Sporla ilgili Sözleri ve Açıklamaları

  Spor yalnız beden kabiliyetinin bir üstünlüğü sayılmaz. İdrak ve ahlâk da bu işe yardım eder. Zekâ ve kavrayışı kısa olan kuvvetliler , zekâ kavrayışı yerinde olan daha az kuvvetlilerle başa çıkamazlar. Ben Sporcunun zeki  çevik aynı zamanda ahlaklısını severim.

Atatürk’ün  Sporla ilgili Özdeyişleri

 Her çeşit spor faaliyetini Türk gençliğinin milli terbiyesinin ana unsurlarından saymak lâzımdır. Bu işte hükümetin şimdiye kadar olduğundan daha çok ciddi ve dikkatli davranması , Türk gençliğinin spor bakımından da milli heyecan içinde , itina ile yetiştirilmesi önemli tutulmalıdır.

Atatürk’ün  sporla ilgili düşünceleri

Müspet bilimlerin temellerine dayanan, güzel sanatları seven, fikir Terbiyesinde olduğu kadar Beden Terbiyesinde de kabiliyeti artmış ve yükselmiş olan erdemli, kuvvetli bir nesil yetiştirmek ana siyasetimizin açık delilidir.

Atatürk’ün Sporla İlgili Sözleri

Türk milleti anadan doğma sporcudur. Henüz yürümeye başlayan köy çocuklarını bile harman yerinde güreşirken görürsünüz. Ata en çok  ve iyi binen yalnız Türk erkekleri değildir. Türk kadını da bu işi iyi bilir.

Yorum yazın Tüm Türkiye Sesinizi Duysun…!

Atatürk’ün Resimleri

Atatürk ve Spor
Atatürk ve Spor