Galileo Galilei

Galileo Galilei (1564-1642)

İtalyan bilgini. Astronomi, fizik ve matematik bilimlerinde birçok buluşu vardır. Piza’ da doğdu. Floransa’lı ünlü bir müzikçinin oğluydu.

Fizik alanında deneylere dayanarak kanunların konması fikrini ilk olarak ortaya atmıştır. Ondan sonra fizik bilimi yöntemini bulmuş; bir olayı incelemek için önce laboratuvar çalışmasının gerekli olduğu kabul edilmiştir.

Birçok fizik buluşu arasında termometre, hava terazisi, düşme kanunları, sarkaç sayılabilir.

Önemli çalışma alanlarından biri de gökyüzüdür. Kendi adını taşıyan bir teleskop yapmış ve gök cisimlerini incelemiştir. Bu incelemeleri sonunda dünyanın güneşin çevresinde döndüğünü ileri sürmüştür. Daha önce aynı gerçeği Polonyalı bilgin Coopernİcus (Kopernik: 1473-1543) de ispatlamıştı. Ama o zaman Hristiyan dünyası eski Yunanlı filozof Aristoteles’in dünyanın evrenin merkezi olduğunu savunan görüşünü doğru sayıyordu. Galileo dine karşı çıkıyor diye, Engizisyon mahkemesinde ölüm cezasına çarptırıldı. Çok yaşlı olduğu için, söylediklerinden dönmesi şartıyla hayatı bağışlandı. Ölümüne kadar göz hapsinde tutuldu.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir