Yahya Kemal BEYATLI

Yahya Kemal BEYATLI

(1884 -1958)

Türk edebiyatının en ünlü şairlerinden biridir. Üsküp’te doğdu. Ataları, ana ve baba tarafından III. Mustafa devrinin sancak beylerinden Şehsuvar Paşa’da birleşir.

Yahya Kemal Beyatlı, ilk ve orta öğrenimini Üsküp’te gördükten sonra İstanbul’a geldi; 1903’te Paris’e giderek Jön Türkler çevresine girdi. Siyasal bilgiler ve tarih öğrenimi gördü. 1912’de Türkiye’ye döndü; edebiyat ve tarih öğretmenliğine başladı. Bir yandan da yazılarını yayınlıyordu. 1916-1919’da o zamanki adı «darülfünun» olan üniversitede edebiyat profesörlüğü etti.

I. Dünya Savaşından sonra girişilen Kurtuluş Savaşı’nı destekleyen Yahya Kemal Beyatlı, Lozan Barış Konferansına Türk delegesi olarak katıldı. 1923’te milletvekili oldu. Daha sonra Varşova, Madrit, Lizbon orta elçiliklerinde bulundu. Sonra yeniden milletvekilliğine seçildi. Kısa bir süre Pakistan büyükelçiliği etti, 1948’de emekliye ayrıldı.

Yahya Kemal , yeni Türk edebiyatına lirik şiiri getiren şairdir. Çok geniş edebiyat ve tarih kültürü onu Türk’ün kahramanlığını, Türk uygarlığını en kusursuz şekilde dile getirmeye yöneltmiştir. Dili, son derece zengin ve ahenklidir. İlk şiirini 18 yaşındayken yayınlayan Yahya Kemal, sağlığında eserlerini bir araya getirip yayınlamamıştır. Vefatından sonra yayınlanan eserleri şunlardır

Yahya Kemal BEYATLI’nın Eserleri

Kendi Gök Kubbemiz (1961), Eski Şiirin Rüzgârıyle (1962), Rübailer ve Hayyam Rübailerini Türkçe Söyleyiş (1963), Aziz İstanbul (1964), Eğil Dağlar (Kurtuluş Savaşı yazıları – 1966), Siyasî Hikâyeler (1968), Siyasî ve Edebî Portreler (1968).

AKINCILAR

Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik

Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik

Haykırdı ak tolgalı beylerbeyi “ilerle”
Bir yaz günü geçtik tunadan kafilelerle

Şimşek gibi atıldık bir semte yedi koldan
Şimşek gibi Türk atlarının geçtiği yoldan

Bir gün yine doludizgin atlarımızla
Yerden yedi kat arşa kanatlandık o hızla

Cennette bu gün gülleri açmış görürüzde
Hala o kızıl hatıra gitmez gözümüzde

Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik
Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik

Yazar : YAHYA KEMAL BEYATLI

BİR BAŞKA TEPEDEN

Sana dün bir tepeden baktım aziz İstanbul!
Görmedim gezmediğim, sevmediğim hiçbir yer.
Ömrüm oldukça gönül tahtına keyfince kurul!
Sade bir semtini sevmek bile bir ömre değer.

Nice revnaklı şehirler görünür dünyada,
Lakin efsunlu güzellikleri sensin yaratan.
Yaşamıştır derim en hoş ve uzun rüyada
Sende çok yıl yaşayan, sende ölen, sende yatan.

Yazar : YAHYA KEMAL BEYATLI

 

Yahya Kemal Beyatlı
Yahya Kemal Beyatlı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir