TÜRKİYE’DE ÇAY ÜRETİMİ

TÜRKİYE’DE ÇAY ÜRETİMİ

Yurdumuzda da çay Rize bölgesinde yetiştirildiği için Rize Çayı adıyla anılır. Türkiye’de çay üretiminin ele alınması, oldukça eskidir. Ama, ürün elde edilerek başarıya ulaşılması ancak Cumhuriyet döneminde gerçekleşebilmiştir.

Bizde çay yetiştirilmesi işi geçen yüzyılın sonlarında ele alındı. O tarihte, Karadeniz’deki topraklarımıza benzer iklimde olan Rusya’nın Batum çevresindeki topraklar eskiden bizim olduğu için, halklar arasında bağ vardı. Bu yüzden Rize bölgesinde çay yetiştirilmesi üzerinde duruldu. İlk deneme 1892’de yapıldı. Ama yetiştiriciler, destek görmedikleri için, denemeden bir sonuç alınamadı.

Cumhuriyetin kuruluşundan sonra, Karadeniz bölgesini kalkındırmak için çay üretimi işi ele alındı. 1938’de ilk fidanlar dikildi. Devletin yardımıyla düzenli bir ekime gidildi.

Bugün Karadeniz bölgesinde çayın ekim alanı oldukça geniştir. Rize’den başka Trabzon, Artvin, Giresun ve Ordu illerimizde de çay yetiştirilir. Çaylık alanların % 65,6’sı Rize, % 20,5’i Trabzon, % 11,3’ü Artvin, % 2,6’sı ise Giresun ve Ordu illerinde bulunmaktadır. Türkiye, çay tarım alanlarının genişliği bakımından, dünyada üretici ülkeler arasında 7. sırada, kuru çay üretimi yönünden de 5. sırada, yıllık kişi başına tüketim bakımından ise 4. sırada yer almaktadır. Bugün Türkiye’de üretim artmış durumdadır. 2008 yılı sonunda76 000 hektar çay bahçesinden elde edilen yaş çay yaprağı 211.000 tonu bulmuştur. Çay ekiminden ise 201 000’in üzerinde aile geçimini sağlamaktadır.

Türkiye, çay ihtiyacının hemen tümünü kendi ürünüyle karşılar. Ülkemizde çeşitli kalite çaylar yetiştirilmekte, kokulu çaylar da piyasaya sürülmektedir.

ÇAY HAKKINDA BİLGİ için tıklayınız…

Türkiye'de Çay Üretimi
Türkiye'de Çay Üretimi

6 thoughts on “TÜRKİYE’DE ÇAY ÜRETİMİ”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir