Thomas Edison, Edison Hayatı

Thomas Edison, dünya yüzünde en çok buluşu olan mucittir. 1847 yılında Amerika’da Ohio eyaletinin Milan şehrinde dünyaya gelmiştir. Çocukluğu, arkadaşlarıyla oynamaktan çok, ciddî şeylerle uğraşmakla geçti. Okula ancak 3 ay devam edebildi. Öğretmeni onu okuyamayacak kadar aptal bulmuştu. Annesi tarafından eğitilmiş, bilgili bir insan olarak yetişmiştir.

Edison küçüklüğünde kimya ile uğraşmaya başlamıştı, okuldan ayrıldıktan sonra gazete satıyor, kazandığı paraları deneylerine ayırıyordu. Bulunduğu şehrin garındaki yük vagonlarından birinin içini laboratuvar haline koymuştu. Çıkarttığı haftalık gazeteyi orada basıyordu. Günün birinde karışımlarından birini vagona dökünce yangın çıktı, istasyon şefi de hem laboratuvarını dışarıya attı, hem de vurduğu şiddetli tokatla bir kulağını sağır etti. Edison ondan bir süre sonra ray üzerinde oynayan bir trenci çocuğunun hayatını kurtarınca yeniden, bu sefer telgrafçı yardımcısı olarak istasyona döndü. Ama onun amacı telgrafçı olmak değildi; telgraf makinelerinin nasıl çalıştığını öğrenmek istiyordu. Kısa bir zaman sonra telgrafta bir devrim yaptı. O güne kadar telgrafın alınması için ayrı, verilmesi için ayrı araçlar kullanılıyordu. O bunların ikisini birleştirdi; tek makineden hem alıcı hem de verici olarak yararlanmaya başladı. Kısa bir zaman sonra ise aynı makineyle birkaç telgrafı birden göndermeyi başarmıştı. Bunu gören üstleri, kurallara aykırı iş yapıyor diye onu işinden attılar.

Edison birçok bilim adamı gibi düzensiz yaşıyordu. Öyle ki çalışırken gece mi, gündüz mü olduğunu bile ayıramazdı. Ancak çok acıktığı zaman yer, çok yorulduğu zaman uyurdu.

Edison 5 yıl işsiz dolaştı, kendini tamamen denemelerine verdi. Bu zaman içinde borsa işlerinde kullanılacak birkaç buluşuyla 40 bin dolar kadar bir para sağladı. Bu parayla elektrik aletleri yapan 300 işçilik bir fabrika kurdu. Burada bazen 50 değişik buluş üzerinde birden çalışırdı.

Otuz yaşlarına geldiği zaman fazla çalışmak yüzünden sağlığı bozulmuştu. Bunun üzerine Menlo Parc denilen yerde kendine yeni bir laboratuvar yaptırdı, oraya çekildi. Bundan sonra uzun süre elektrik ampulü üzerinde çalıştı, 40 000’e yakın deney sonunda başarıya ulaştı. İlk olarak Menlo Parc’taki evi elektrikle aydınlatıldı. Bu buluş önce Amerika’ya, oradan da bütün dünyaya yayıldı. Zengin olmak Edison’u hiç şımartmamıştı. Tersine o hep yeni buluşlar üzerinde çalışıyordu. Daha sonra fonograf ve sinema makinesini yapmış, bunlarla da dünya çapında bir üne ulaşmıştır. Dünyanın her yanından ona fahri üyelikler, madalyalar geliyordu; o ise boyuna çalışıyordu. 1932’de hastalandı. Ölüm döşeğinde bile çalışmaların gidişini soruyordu. Dünya uygarlığına binden fazla buluşla hizmet etmiş bu büyük mucit aynı yıl içinde öldü.

2 thoughts on “Thomas Edison, Edison Hayatı”

  1. Geri bildirim: Edisonun hayat | Itcaffe

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir