Hava Hakkında Bilgi

HAVA HAKKINDA BİLGİ

Yeryüzünü çevreleyen, bütün canlıların solunumu için gerekli olan gaz karışımına hava denir. Hava renksiz ve kokusuzdur. Ama gökyüzüne bakınca bir mavilik görürüz. Bu mavilik hava tabakasının varlığından ileri gelir.

Bir yerde hava bulunup bulunmadığını duyu organlarımızla anlayamayız. Havanın varlığı ancak bazı deneylerle anlaşılır. Bir kitabı yelpaze gibi sallarsak, bir borunun ucundan üflersek havanın etkileri ortaya çıkar. Bunun gibi birçok deney yapılabilir. Yanan bir mumun üzerine bir bardağı sıkıca kapatalım. Mumun biraz sonra söndüğünü görürüz. Bu deney bize yanma olayı için havanın gerekli olduğunu gösterir. Bardak içindeki hava bitince mum söner. Okumaya devam et Hava Hakkında Bilgi

Havanın Canlılar İçin Önemi

HAVANIN CANLILAR İÇİN ÖNEMİ

Yeryüzünde hiçbir canlı havasız yaşayamaz. İnsanlarla hayvanların yaşaması, hareket edebilmesi için enerji gereklidir. Canlılar enerjiyi besinlerden alırlar. Besinler canlının vücudunda yanar; yanma sonunda ısı enerjisi açığa çıkar. Canlı bu enerjiyi kullanarak yaşar. Yanma için de oksijen gerekli olduğundan, canlıların yaşaması oksijene, dolayısıyla havaya bağlı demektir.

İnsanlarla hayvanlar havayı solunum yoluyla alırlar. Balıklar da solungaçlarıyla deniz suyunda erimiş olan oksijenle yaşarlar. Okumaya devam et Havanın Canlılar İçin Önemi

Gümüşhane İli ve İlçeleri Hakkında Bilgi

Gümüşhane Doğu Karadeniz bölgesinde bir ilimizdir. Doğusunda Erzurum, güneyinde Erzincan, batısında Giresun, kuzeyinde Trabzon vardır. Yüzölçümü 6,575 km2, nüfusu 132,374’tür. İl merkezi olan Gümüşhane Harşit çayının İki yanında bahçeler içinde kurulmuş bir şehirdir. Belediye sınırları kinde kalan 26 000’dir. Alan kodu 456, plakası 29’dur.

Gümüşhane dağlık bir ildir. Kuzeyde Trabzon dağları ile Soğanlı dağları yer almaktadır. Bu dağların altında ikinci sıra Gümüşhane dağlarıdır (3300 m). Güneydoğuda ise bulut dağları yükselir. İlin en önemli akarsuları Harşit ve Kelkit çaylarıyla Çoruh nehridir. Gümüşhane’de tarıma elverişli alanlar azdır. Arpa, buğday, darı ekilir; meyve yetiştirilir. Hayvancılık da yapılır, Koy tin, kıl keçisi çoktur. Ayrıca büyükbaş hayvan da, beslenir. Gümüşhane, Trabzon -İran transit yolu üzerindedir. Okumaya devam et Gümüşhane İli ve İlçeleri Hakkında Bilgi

Hayvanlar Hakkında Bilgi

HAYVANLAR HAKKINDA BİLGİ

Bitkilerle insanların dışında kalan canlı varlıklara hayvanlar denir. Dünyanın her yerinde, soğuk, sıcak bölgelerde, denizlerin dibinde, dağların tepesinde çeşit çeşit hayvan yaşar. Hayvanların büyüklükleri de çok değişiktir. Bazı hayvanlar gözle görülemeyecek kadar küçüktür. Buna karşılık fil, balina gibi hayvanların ağırlıkları tonlarla ölçülebilir. Yeryüzünde yaşayan hayvan çeşidi 3 000 000’u aşar.

Hayvanlarla bitkileri birbirinden ayırmak, ilk bakışta, çok kolaymış gibi görünür. Hareket eden, yer değiştirenler hayvanlardır; aynı yerde büyüyüp ölenler de bitkilerdir diye hayvan ve bitkilerin büyük türleri için bir tanım yapılabilir. Ama süngerler gibi bazı deniz hayvanları da oldukları yerden hiç ayrılmazlar. Okumaya devam et Hayvanlar Hakkında Bilgi

Hayvan Besleme ve Hayvanların Dünyası

HAYVANLARIN DÜNYASI

Hayvanlar içgüdüleriyle hareket ederler.  Kendilerine yiyecek bulmaları, soğuktan, sıcaktan kaçmaları, yuva yapmaları, kendilerini savunmaları hep içgüdü yönetimindedir. Kuşların yuva yapmaları, soğuk mevsimlerde sıcak ülkelere göç etmeleri, yeni doğmuş bir kedi yavrusunun anasından süt emmesi hep içgüdüyle yapılır. Ayrıca hayvanların öğrenme yetenekleri de vardır. Bilginler yaptıkları deneylerle hemen her hayvana bir şeyler Öğretebileceği ortaya çıkarmışlardır. Bu yetenek bazı hayvanlarda daha çok, bazılarında daha azdır. Sirklerde çeşitli numaralar yapan hayvanlara bunlar insanlar tarafından sürekli çalıştırılarak öğretilmiştir. Okumaya devam et Hayvan Besleme ve Hayvanların Dünyası

Hayvanların Sınıflandırılması

Hayvanların Sınıflandırılması

Dünyadaki bütün hayvanları teker teker inceleyip bilgi edinmek çok güçtür. Bu yüzden ortak benzerlikleri olan hayvanları bir araya getirmekle o benzerlikteki birçok hayvanların özelliklerini öğrenebiliriz. Böyle ortak benzerlik altında canlıları toplamaya sınıflandırma (sistematik) denir.

Sınıflandırmayı ilk düşünen eski Yunanlı bilgin Aristoteles’tir. Ama ancak XVIII. yüzyılda İsveçli bilgin Linne bilimsel bir çalışmayla ilk sınıflandırmayı yapmıştır. Linne hayvan ve bitkileri organlarına göre ayırmıştı. Bu çeşit sınıflandırmada bazen birbirine hiç yakınlığı olmayan iki canlı, benzer organları yüzünden aynı sınıfa girebiliyordu. Okumaya devam et Hayvanların Sınıflandırılması

Hayvanlardan Nasıl Yararlanırız?

HAYVANLARDAN NASIL YARARLANIRIZ?

İnsanlar hayvanlardan sonsuz yarar sağlarlar. İlk çağlarda onları avlayıp etini yemişler, postlarından da giyecek yapmışlardır. Daha sonra evcilleştirdikleri hayvanları çeşitli işlerde kullandılar. Sütünden, yumurtasından besin olarak yararlandılar Arıların yaptığı balı yediler. Koyunların yünü kuvvetli, bazıları da çok zayıftır. Tek hücrelilerin görme organı yoktur. Yalnız ışığa karşı duyarlıdırlar. Bazı solucanlar genel anlamda görmeden yoksundurlar. Yalnız aydınlığı karanlıktan ayırdedebilirler. Böceklerin, birçok parçadan yapılmış petek gözleri vardır. Balıkların, kuşların, birçok kara hayvanlarının gözleri insan gözü yapısındadır. Karanlıkta avlanan hayvanlar çok az ışıkta bile görebilirler. Okumaya devam et Hayvanlardan Nasıl Yararlanırız?

Hayvanlarda Üreme

Hayvanların üreme biçimi çok çeşitlidir. Tek hücreli bir hayvan sadece ikiye bölünerek üremiş olur. Bu yüzden birbirlerinin anası babası ya da yavrusu sayılmazlar. Yaşlanmazlar da. Başka bir hayvan tarafından yenilince hayatları bitmiş olur.

Tatlı suda yaşayan çok hücreli bir hayvan olan hidralarda üreme tomurcuklanmayla olur. Hidra bol besin bulduğu zaman vücudunda birçok tomurcuklar çıkar. Yavru hidra kendi başına yaşayacak duruma gelince gövdeden kopar. Bir hayvanın böyle doğrudan doğruya kendine benzer yavru ortaya çıkarmasına eşeysiz üreme denir. Okumaya devam et Hayvanlarda Üreme

Kış Uykusu

Bazı hayvanlar bütün kış uyurlar. Bu olay doğanın tuhaflıklarından biridir. Aslında nedeni çok basittir. Soğukla pek fazla ilgisi yoktur. Hayvanları kış uykusuna zorlayan beslenme güçlüğüdür. Sonbaharla birlikte yapraklar dökülmeye, yemişler yok olmaya başlar; ayrıca bazı böcekler ölür, yok olur. Yeryüzünü çoğunlukla kar kapladığı için yeri eşeleyip yiyecek çıkarmak güçleşir. Okumaya devam et Kış Uykusu

Harita Nasıl Yapılır?

Yeryüzündeki bir yeri, bir bölgeyi, çeşitli büyüklüklerdeki küreler üzerinde göstermek mümkündür. Su iş için o yerin paralel ve meridyen dairelerinden yararlanılır.

Ama coğrafya kürelerinin boylam ne de olsa sınırlıdır. Böyle küçük bir küre üzerinde yeryüzündeki küçük bir bölgeyi göstermek çok güç, hatta bazı durumlarda imkânsızdır. Onun yerine ele alınan bölge düzlem üzerinde gösterilir. Bu da bize haritayı verir. Okumaya devam et Harita Nasıl Yapılır?