Barbaros Hayrettin Paşa

Barbaros Hayrettin Paşa Kimdir, Hayatı, Savaşları
(1473-1548)

Barbaros Hayrettin (Hızır Reis) Türk amirallerinin   en   büyüğüdür. Yakup adlı bir sipahi subayının oğlu olan Barbaros, Midilli’de doğdu. Babası Fatih Sultan Mehmet’in sipahileri arasında bulunmuş, fetihten sonra Midilli’ye, yerleşmişti. Burada dört oğlu oldu: İshak, Oruç, Hızır ve İlyas.

Barbaros (Hızır), kardeşi İlyas’la birlikte gemi seferleri yaparken Rodos şövalyelerine esir düştü. Bir süre sonra kapatıldığı zindandan kaçtı; Antalya’da Şehzade Korkud’un hizmetinde çalıştı; daha sonra ağabeyi Oruçla birleşerek korsanlığa başladı. Okumaya devam et Barbaros Hayrettin Paşa

Mustafa Kemal Atatürk’ün Hayatı

Mustafa Kemal ATATÜRK’ün Hayatı

Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatı, Atatürk’ün hayatı, kısaca Atatürk’ün hayatı, Atatürk’ün öğretim hayatı, resimlerle Atatürk’ün hayatı, Atatürk’ün askeri hayatı, Atatürk’ün kısa hayatı, Atatürk’ün katıldığı savaşlar, Atatürk’ün hayatı kronolojisi, Atatürk’ün hayatı resimli

(Konunun daha çok kişiye ulaşması için lütfen beğenin ya da yorum yazın)

Atatürk: Türk ve dünya tarihinin yetiştirdiği büyük insanlardan biri, Türk milletini, tarihi boyunca uğradığı en büyük felâketten kurtaran önder, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanı.

Mustafa Kemal, 1881 yılında Selanik’te doğdu. O yıllarda Selanik, Osmanlı imparatorluğunun büyük ve sayılı şehirlerinden biriydi. Babası Ali Rıza Efendi orta halli bir kimseydi; Selanik gümrüğünde memurdu. Sonraları bu memurluktan ayrılmış, kereste ticaretiyle uğraşmaya başlamıştı. Küçük Mustafa ilkokulun birinci sınıfındayken babasız kaldı. Bu ölümden sonra Mustafa’yı büyütmek, okutmak, yetiştirmek görevi annesi Zübeyde Hanım’a. düşmüş; bu büyük Türk anası, çocuğunun büyük adam oluşunu görmek mutluluğuna ulaşmış, cumhuriyetin ilân edildiği 1923 yılında İzmir’de ölmüştür. Okumaya devam et Mustafa Kemal Atatürk’ün Hayatı

Avarlar

AVARLAR

Avarlar, lll. – IX. yüzyıllar arasında dünya tarihinde önemli rol oynamış bir Türk kavmi. Avarlar, III. yüzyıldan VI. yüzyıla kadar Asya’da, VI. yüzyıldan IX. yüzyıla kadar da Avrupa’da hüküm sürmüşlerdir.

Avarlar da Hunlar gibi atlı bir göçebe topluluktular. Kabileler birliği halinde yaşıyorlardı. Devlette, asıl yönetici olan Avar kabilesinden başka, çeşitli kavimler de vardı. Birliğin başında «kağan» bulunurdu. Devlet teşkilâtı askerî temele dayanırdı. Okumaya devam et Avarlar

İsa Peygamber

İSA PEYGAMBER

Hz. İsa, Hıristiyan dinin kurucusu ve Hıristiyan İnancına göre Allah’ın oğludur.

İsa Peygamber‘in çeşitli İnciller ‘de anlatılan hayatı, efsanelerle karışıktır. Hz. İsa Filistin’in Bethlehem (Beytüllahim) şehrinde, Milat’tan 4 ya da 5 yıl önce dünyaya geldi. Dünyaya geldiği 25 aralık, Hıristiyan dünyasında her yıl törenler ve eğlencelerle Noel günü olarak kutlanır.

Çocukluğu hakkında az şey bilinir. Yalnız çok bilgili olduğu anlatılır. İsa 30 yaşında kendisindeki üstün gücü anlar. Ve bir inanışa göre, suları şarap yaparak mucizeler gösterir. Daha sonra Kudüs’e giderek fikirlerini yaymaya başlar. Okumaya devam et İsa Peygamber

Anadolu’nun Tarihi

ANADOLU’NUN TARİHİ

Anadolu, dünyanın en eski yerleşme bölgelerinden biridir, En eski uygarlıklar burada kurulmuştur, Yapılan kazılarda, milâttan 3 000 yıl önce yapılmış eserler ortaya çıkarılmıştır, Bu eserlerin yüzeyleri siyah ve cilâlıdır, Anadolu’nun ilk yazı örnekleri de M, Ö, 2100-1850 yıllarına aittir. Bunlar kil tabletlerdir. Kayseri yakınlarında bulunan tabletler, bir Asur ticaret kolonisinin iş mektupları ve hukuk belgeleridir. Anadolu’nun tarihin ilk devirlerinden bu yana çeşitli toplumların merkezi olmasının nedenleri konumudur. Okumaya devam et Anadolu’nun Tarihi

Fenikeliler

Fenikeliler

Eski zamanlarda bugünkü Suriye, Lübnan ve İsrail kıyılarında yaşamış olan bir ulusun adıdır. Fenikeliler denizcilikte çok ilerlemişlerdi. Afrika ve Avrupa ürünlerini yerlerinden alıp denizaşırı ülkelere taşırlardı. Bu yüzden zamanlarının en zengin uluslarındandılar. Tüccarlığın yanında el işlerinde de çok ilerlemişlerdi.

Alfabenin gelişmesine önayak oldular. Fenikeliler denizcilikte çok ileri gitmişlerdi. Yelkenli ve kürekti gemileriyle çok uzaklara, İngiltere’ye kadar açılıyorlar, buralardan ülkelerine değerli eşyalar ve madenler taşıyorlardı. Fenikeliler Samî ırkındandılar. Eski Yunanlılar onları derilerinin güneşte yanmışlığından dolayı «kızıl derili» diye adlandırmıştı Tarihte ilk kez M.Ö. 1600 yıllarında varlıklarını duyurdular. Okumaya devam et Fenikeliler

Meteoroloji Hakkında Bilgi

METEOROLOJİ HAKKINDA BİLGİ

Yeryüzünü çevreleyen ve atmosfer adını alan hava tabakası bütün canlılar için olduğu gibi insanlar için de büyük önem taşımaktadır. Onun için atmosferdeki olayları incelemek, bazı durumları, mümkün olduğu kadar, önceden kestirmek amacıyla ayrı bir bilim dalı ortaya çıkmış, gün geçtikçe de yeni yeni buluşlarla zenginleşmiş, ilerlemiştir. Havayı incelemek aslında fizik biliminin konusu içine girer. Ama yukarıda belirttiğimiz gibi hava olaylarının insanlarla olan sıkı ilişkisi bu alanda daha uzmanlaşmayı gerektirmiş, hava bilgisi (meteoroloji) nin ortaya çıkmasına yol açmıştır.

Atmosferin yapısı ve yüksekliği. — Havanın yoğunluğu 1,293 gr./dm.8’tür. Ama bu yoğunluk her yükseklikte aynı değildir. Yükseldikçe yoğunluk azalır. Okumaya devam et Meteoroloji Hakkında Bilgi

Akarsu Hakkında Bilgi

Akarsu Hakkında Bilgi

Akarsular, kaynak, sel, kar, yağmur sularının eğime uyarak yeryüzünde akmaya başlamasıyla ortaya çıkarlar. Taşıdıkları su ve uzunluklarına göre dere, çay, nehir (ırmak) gibi adlar alırlar. Akarsuyun doğduğu yere kaynak, göl ya da denize döküldüğü yere akarsu ağzı, kaynağıyla ağzı arasında geçtiği yola da akarsuyun çığırı denir.

Bir akarsuyun bütün kollarının yayıldığı alana akarsu havzası adı verilir. Akarsuların bir saniyede akıttığı su miktarına debi ya da akım denir. Bir akarsuyun debisi mevsime göre değişir. Debinin bir yıl içindeki değişimine de rejim denir. Akarsuyun aktığı yere yatak denir. Okumaya devam et Akarsu Hakkında Bilgi

Havanın Etkileri

HAVANIN ETKİLERİ

Havanın birçok etkisi vardır. Bu etkiler havanın özelliklerinden doğar.

Bunları 2 ana bölümde toplayabiliriz:

Havanın hareketi. — Havanın hareketi rüzgârı ortaya çıkarır.

Rüzgârlar esme hızlarına, sürelerine göre çeşit çeşittir. Tarım bakımından büyük önem taşırlar. Kimisi yararlıdır; kimisi de bazı zararlara yol açar. Okumaya devam et Havanın Etkileri

Hava Basıncı

HAVA BASINCI

Havanın basıncı: Hava da bir gaz olduğuna göre içinde bulunduğu kabın çeperlerine basınç yapar. Açık hava ise yeryüzüne bir basınç uygular. Buna hava basıncı ya da atmosfer basıncı denir. 0°C’ta, deniz kıyısında, 1 cm.2’lik yüzeye havanın uyguladığı kuvvet 1 033 gr.’dır.

Bu basınç yeryüzünü çevreleyen hava tabakasının ağırlığından doğan bir basınçtır. İnsan vücudu bu basınç altında yaşamaya alışmıştır. Onun için hava basıncını duymayız. Ama deniz kıyısından yükseklere çıktıkça, üstümüzde kalan hava tabakasının kalınlığı azaldığı için hava basıncı da azalır. İç organlarımız hava basıncı altında çalışmaya alışmıştır. Birden hava basıncı çok düşerse vücudumuzda aksamalar başlar. Basınç daha da düşerse hava basıncıyla dengede olan kan basıncı fazla gelir; kan damarlardan dışarı fışkırır. Okumaya devam et Hava Basıncı