Heykel ve Heykelcilik Sanatı

HEYKEL VE HEYKELCİLİK SANATI

Çamur, demir, taş, tunç gibi maddeleri kullanarak herhangi bir biçimi ya da bir düşünceyi anlatmak için yapılan güzel sanat eserine heykel denir. Heykelin resimden farkı üç boyutlu olmasıdır. Yani bir yüzeye çizilerek yapılan resmin tersine heykel boşlukta bir yer kaplar. Heykel yapan sanatçıya heykeltraş diyoruz. Heykeltraş önem verdiği bir kişinin heykelini yapar ya da bazı hayvanları biçimlendirir.

Heykelin tarihi insan tarihi kadar eskidir. İlkçağlarda heykel günlük hayatta büyük yer tutuyordu. İnsanlar onunla inançlarını, korkularını anlatıyordu. Yavaş yavaş heykel tapılan bir öğe durumuna gelmeye başladı. Putlar aslında birer heykeldi. Zenci sana-tında, Kızılderili sanatında görülen totemler de birer heykeldir. Eski Yunanlılar tanrılar» nı insan kılıklı düşündükleri için insana benzer heykellerde ileri gittiler; bu arada ünlü sanatçıların, komutanların, bilginlerin heykellerini de yaparak onları ölmezleştirdiler. Bu akımı Romalılar da geliştirdi. Etiler’in de gerçeğe uymamakla birlikte çok güzel heykeller yaptıkları biliniyor. Okumaya devam et Heykel ve Heykelcilik Sanatı