TÜRKLERİN ANADOLUYA GELİŞİ VE YERLEŞMESİ

 TÜRKLERİN ANADOLUYA GELİŞİ VE YERLEŞMESİ

Türkler, kendilerini denize kavuşturacak olan Anadolu’ya daha X, yüzyıldan başlayarak akınlar yapmaya başlamışlardı, XI, yüzyılın başlarında bu akınlar sıklaştı, 1049’da Kutalmış Bey Pasinler ovasında büyük bir Bizans ordusunu yenerek 100 000 esir ve 15 000 araba dolusu ganimetle geri döndü. Sultan Alp Arslan 1071‘de Anadolu’nun kapılarını Türklere açtı, Anadolu’ya gelip yerleşen bir çok Türk boyları, Selçuklular’la Bizanslıların çekişmelerinden yararlanarak ülkede uç beylikleri kurdular, Bu uç beylikleri, Anadolu Selçuklu Devleti zamanında iyice gelişti, Bunların en yeni ve en güçlülerinden biri Oğuz Türklerinin Kayı boyundan gelme Osmanoğulları’ydı, Anadolu Selçuklularının hükümdarı Gıyasettin Keyhusrev,  1243 yılında bir süredir Anadolu’ya saldırmakta bulunan Moğollarla yaptığı son savaşta yenilince, imparatorluğu parçalandı. Bu olay üzerine zaten bir zamandır Selçuklular’a ancak sözde bağlı olan uç beyler bulundukları yerlerde egemenliklerini ilân ettiler.

Türklerin Anadoluya Gelişi ve Yerleşmesi
Türklerin Anadoluya Gelişi ve Yerleşmesi