TOTEM VE FETİŞ

TOTEM VE FETİŞ

ilkel boyların dini totemizmdi. Totem bir boyun ortaklaşa atası ve koruyucusu sayılan bir bitki ya da hayvan cinsiydi. Bu bitki ya da hayvan cinsi kutsal sayıldığı için yenmezdi. Boya bağlı insanlar, hayvanlar, eşya ve aletler bu totemin işaretini taşırdı. İnanışa göre totem toprağın bereketini, hayvan sürülerini arttırır, felâketlere karşı boya bağlı olanları korur, doğumlara yardım ederdi. Boya bağlı insanlar toteme karşı korkularını, şükranlarını, sevinçlerini, acılarını dans ederek, şarkı söyleyerek anlatıyorlardı. Tiyatro, müzik, dans  gibi sanat  dallarının  bu  yüzden hep dinsel törenlerden doğduğu söylenir. Zamanla totem sembolik bir şekil aldı. Kutsal sayılan hayvan ya da bitkinin bir modeli yapıldı. Bunlara put ya da fetiş denir. Bugün bu din fetişizm diye bilinir. Günümüzde 190 milyon insan fetişizme inanmaktadır. Toplumlar gelişip, iyiden iyiye örgütlenmeye başlayınca insanın toplumla olan ilişkisi karmaşık biçim aldı. Bunu dinlerin çoktanrılı dinlere dönüşmesi izledi. Tek tanrılı dinler de kuvvetli merkezsel bir idarenin kendini gösterdiği çağlarda yerini buldu.

Totem Ve Fetiş
Totem Ve Fetiş