Thomas Edison, Edison Hayatı

Thomas Edison, dünya yüzünde en çok buluşu olan mucittir. 1847 yılında Amerika’da Ohio eyaletinin Milan şehrinde dünyaya gelmiştir. Çocukluğu, arkadaşlarıyla oynamaktan çok, ciddî şeylerle uğraşmakla geçti. Okula ancak 3 ay devam edebildi. Öğretmeni onu okuyamayacak kadar aptal bulmuştu. Annesi tarafından eğitilmiş, bilgili bir insan olarak yetişmiştir.

Edison küçüklüğünde kimya ile uğraşmaya başlamıştı, okuldan ayrıldıktan sonra gazete satıyor, kazandığı paraları deneylerine ayırıyordu. Bulunduğu şehrin garındaki yük vagonlarından birinin içini laboratuvar haline koymuştu. Çıkarttığı haftalık gazeteyi orada basıyordu. Günün birinde karışımlarından birini vagona dökünce yangın çıktı, istasyon şefi de hem laboratuvarını dışarıya attı, hem de vurduğu şiddetli tokatla bir kulağını sağır etti. Edison ondan bir süre sonra ray üzerinde oynayan bir trenci çocuğunun hayatını kurtarınca yeniden, bu sefer telgrafçı yardımcısı olarak istasyona döndü. Ama onun amacı telgrafçı olmak değildi; telgraf makinelerinin nasıl çalıştığını öğrenmek istiyordu. Kısa bir zaman sonra telgrafta bir devrim yaptı. O güne kadar telgrafın alınması için ayrı, verilmesi için ayrı araçlar kullanılıyordu. O bunların ikisini birleştirdi; tek makineden hem alıcı hem de verici olarak yararlanmaya başladı. Kısa bir zaman sonra ise aynı makineyle birkaç telgrafı birden göndermeyi başarmıştı. Bunu gören üstleri, kurallara aykırı iş yapıyor diye onu işinden attılar. Okumaya devam et Thomas Edison, Edison Hayatı