Havanın Canlılar İçin Önemi

HAVANIN CANLILAR İÇİN ÖNEMİ

Yeryüzünde hiçbir canlı havasız yaşayamaz. İnsanlarla hayvanların yaşaması, hareket edebilmesi için enerji gereklidir. Canlılar enerjiyi besinlerden alırlar. Besinler canlının vücudunda yanar; yanma sonunda ısı enerjisi açığa çıkar. Canlı bu enerjiyi kullanarak yaşar. Yanma için de oksijen gerekli olduğundan, canlıların yaşaması oksijene, dolayısıyla havaya bağlı demektir.

İnsanlarla hayvanlar havayı solunum yoluyla alırlar. Balıklar da solungaçlarıyla deniz suyunda erimiş olan oksijenle yaşarlar. Okumaya devam et Havanın Canlılar İçin Önemi