TÜRK ÇOCUK EDEBİYATI ÇOCUK SİNEMA VE TİYATROLARI

TÜRK ÇOCUK EDEBİYATI

Türk halk edebiyatında olsun, divan edebiyatında olsun, toplumun çeşitli konulardaki anlayışlarını çocuklara telkin edecek, onların anlayabileceği bir dille yazılmış eserler çoktur. Karacaoğlan’ın «Dinle sana bir nasihat edeyim,» diye başlayan öğüt verici bir koşmasını, Nabi’nin «Hayriye» adlı eserini, Vehbi’nin «Lûtfiye»sini bu arada sayabiliriz. Tanzimat’tan önce çocuk edebiyatı daha çok, zengin masal çeşitlerinden ibaret kalmıştır. Okumaya devam et TÜRK ÇOCUK EDEBİYATI ÇOCUK SİNEMA VE TİYATROLARI

Çocuk Edebiyatı

Çocuk Edebiyatı

Ortaçağ’ın karanlıkları içinde, çocuk, gerek doğu ülke­lerinde ve gerekse bütan Batı Hıristiyan dünyasında din eğitiminin büyük baskısı altında bulunmakta, ruhsuz bir oyuncak gibi hor görülmekteydi. Büyük Fransız dev­rimiyle birlikte papaz eğitim sisteminin baskısı çocuk ruhları üzerinden kalktı ve çocuk, ulusun en taze umudu olarak görülmeye ve değerlendirilmeye başladı. Fransız düşünürü Rousseau (1712-1778) «Emile» adlı kitabıyla çocuk dünyasına yeni bir anlayış getirdi. Okumaya devam et Çocuk Edebiyatı