Yunan Mitolojisinin Tanrı ve Tanrıçaları

Zeus — Tanrıların tanrısıdır. Uranos’n öldürerek onun yerine geçen Kronos’un oğluydu; öteki tanrılarla uzun bir süre boğuşarak başa geçti, yere göğe söz geçirdi. Atina yakınlarındaki Olympos dağına yerleşti. Orada tahtında oturur, öteki tanrıları kabul ederek onlarla konuşurdu. Zaman zaman da yıldırımdan yapılmış arabasına binerek dünyayı, evreni gezerdi.

Afrodit — Aşk ve güzellik tanrıçası. Bazıları onun Zeus’un kızı olduğunu söylerdi; bazılarına göre de denizköpüğünden yaratılmıştı. Afrodit öteki tanrılardan çoğuyla sevişmiş ve birçok çocuğu olmuştur. Eros bunlardan biridir.

Apollon — Güneş tanrısı. Zeus’un oğludur. Av tanrısı olan Artemis’le ikiz kardeştir. Tarımın, hayvancılığın da tanrısıdır; gençliğin koruyucusudur. Okumaya devam et Yunan Mitolojisinin Tanrı ve Tanrıçaları