Maddenin Sıvı Hali

Maddenin Sıvı Hali

Normal şartlar altında sıvı halde bulunan birçok cisim vardır. Su, bunun en çok bilinen örneğidir. Madenlerin içinde de cıva, normal şartlar altında sıvı halde bulunarak bir ayrıcalık gösterir.

Sıvılar, dokundukları her yüzeye basınç yaparlar. Bu basınç hem içinde bulundukları kabın yan ve dip yüzeylerine, hem de sıvının içinde bulunan herhangi bir cismin bütün yüzeylerine uygulanır. Derine indikçe bu basınç artar. Denizaltıların uğradığı basınç bunun örneğidir. Hesaplanan derinlikten daha aşağılara inen bir denizaltı, su basıncı yüzünden parçalanabilir.

Ayrıca, sıvıların hareket ve denge durumundaki etkileri de değişiktir. Denge durumundaki sıvıları inceleyen bilim koluna hidrostatik, hareket durumundaki sıvıları inceleyene de hidrodinamik denir. Bu bilim kolları teknik alanlarda sıvılardan yararlanma yollarını açmıştır. Sıvıların kinetik enerjileri (hareket enerjileri) ve potansiyel enerjileri (durumlarından doğan enerji) birçok işte kullanılır.

Sıvılar ısıtılarak gaz haline geçirilebilir. Tekrar soğutulunca da sıvılaşır. Damıtma (bir sıvıyı içindeki yabancı maddelerden temizleme) işleminde bu olaydan yararlanılır. Yalnız, soğutmayı sürdürerek,   her   sıvının   katılaşması sağlanamaz. Birkaç sıvı için bu yapılabilir. Bu sıvılardan biri de sudur. Su0°Caltında katılaşır (buz olur).0°Cile 100° C arasında sıvı haldedir. 100° C’in üstüne çıkartılırsa gaz haline geçer (buharlaşır).

MADDENİN HALLERİ İÇİN TIKLAYINIZ…

    MADDENİN KATI HALİ İÇİN TIKLAYINIZ…

 MADDENİN GAZ HALİ İÇİN TIKLAYINIZ…

Maddenin Sıvı Hali
Maddenin Sıvı Hali

One thought on “Maddenin Sıvı Hali”

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir