Hava Hakkında Bilgi

HAVA HAKKINDA BİLGİ

Yeryüzünü çevreleyen, bütün canlıların solunumu için gerekli olan gaz karışımına hava denir. Hava renksiz ve kokusuzdur. Ama gökyüzüne bakınca bir mavilik görürüz. Bu mavilik hava tabakasının varlığından ileri gelir.

Bir yerde hava bulunup bulunmadığını duyu organlarımızla anlayamayız. Havanın varlığı ancak bazı deneylerle anlaşılır. Bir kitabı yelpaze gibi sallarsak, bir borunun ucundan üflersek havanın etkileri ortaya çıkar. Bunun gibi birçok deney yapılabilir. Yanan bir mumun üzerine bir bardağı sıkıca kapatalım. Mumun biraz sonra söndüğünü görürüz. Bu deney bize yanma olayı için havanın gerekli olduğunu gösterir. Bardak içindeki hava bitince mum söner.

Yeryüzünün çevresinde 70-80 km. kalınlığında bir hava tabakasının bulunduğu hesaplanmıştır. Fransız kimyacısı Antoine Lavoisier (Antuvan Lavuazie: 1743-1795) havanın birkaç gazın karışımından oluştuğunu ispatlamıştır. Buna göre hava içinde oksijen, karbon dioksit, azot gibi gazlar, s u buharı, toz ve çeşitli mikroplar vardır. Su buharının miktarı havanın sıcaklığına göre değişir. Havadaki su buharı miktarına nem denir. Sıcak havanın nemi, soğuk havanın neminden fazladır. Temiz havanın hacim bakımından % 21’i oksijen, % 78’i azot, % 0,04 (on binde dört)’ü karbon dioksit, % 0,94 soy (asıl) gazlardır.  Havada bulunan argon neon, kripton, ksenon gazlarına, başka cisimlerle göç birleştikleri için soy gazlar adı verilmiştir.Hava içindeki oksijen, yakıcı bir gazdır. Oksijen olmadan yanma olayı olmaz. Azot da tersine söndürücü bir gazdır. Böylece hava dengelenmiş olur. Eğer içinde azot bulunmasaydı hava cisimleri yakardı.

HAVAYI OLUŞTURAN GAZLAR VE MADDELER

MADDELER         % HACİM     % AĞIRLIK

AZOT                       78,00     74,51

OKSİJEN                    21,00     23,21

SOY GAZLAR                 0,94      1,30

KARBON DİOKSİT            0,04       0,05

SU BUHARI                  Değişir Değişir

TOZ TANECİKLERİ            Değişir  Değişir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir