Hayvanlarda Üreme

Hayvanların üreme biçimi çok çeşitlidir. Tek hücreli bir hayvan sadece ikiye bölünerek üremiş olur. Bu yüzden birbirlerinin anası babası ya da yavrusu sayılmazlar. Yaşlanmazlar da. Başka bir hayvan tarafından yenilince hayatları bitmiş olur.

Tatlı suda yaşayan çok hücreli bir hayvan olan hidralarda üreme tomurcuklanmayla olur. Hidra bol besin bulduğu zaman vücudunda birçok tomurcuklar çıkar. Yavru hidra kendi başına yaşayacak duruma gelince gövdeden kopar. Bir hayvanın böyle doğrudan doğruya kendine benzer yavru ortaya çıkarmasına eşeysiz üreme denir. Okumaya devam et Hayvanlarda Üreme

Harita Nasıl Yapılır?

Yeryüzündeki bir yeri, bir bölgeyi, çeşitli büyüklüklerdeki küreler üzerinde göstermek mümkündür. Su iş için o yerin paralel ve meridyen dairelerinden yararlanılır.

Ama coğrafya kürelerinin boylam ne de olsa sınırlıdır. Böyle küçük bir küre üzerinde yeryüzündeki küçük bir bölgeyi göstermek çok güç, hatta bazı durumlarda imkânsızdır. Onun yerine ele alınan bölge düzlem üzerinde gösterilir. Bu da bize haritayı verir. Okumaya devam et Harita Nasıl Yapılır?

Harita Nedir, Hakkında Bilgi?

Harita Nedir?

Dünyamızın tamamını ya da bir bölümünü küçülterek gösteren özel taslaklara harita denir. Bir bakıma harita o bölgenin bir resmi demektir. Onun yardımıyla dünyamızı, dünyamızın özelliklerini daha iyi anlatabiliriz.

Örneğin yurdumuzun haritası bizi onun biçimi, dünyadaki yeri, komşuları, denizlerle ilişkisi, dağları, gölleri, akarsuları konularında aydınlatır. Bazı haritalar yalnız engebeleri gösterir, bazıları ürünleri, madenleri gösterir. Böylece sözlerle anlatılması çok karışık ve güç olan bazı bilgileri haritaların yardımıyla kolayca başkalarına aktarabiliriz. Okumaya devam et Harita Nedir, Hakkında Bilgi?

Haritaların Ölçeklerine Göre Sınıflanması

Genel olarak bir yerin kuş bakışı resmine plan ya da harita denir. Ama planla harita arasında ölçek bakımından ayrılık vardır. Plan daha küçük yerlerin kuş bakışını gösterir. Onun için de ölçekleri haritalara göre büyüktür. Okumaya devam et Haritaların Ölçeklerine Göre Sınıflanması

Hüseyin Rahmi Gürpınar Kimdir, Hayatı ve Eserleri?

Hüseyin Rahmi GÜRPINAR
(1864-1944)

İstanbul’da doğdu. Babası subaydı. Annesini küçük yaşta kaybetti. Babası’ yeniden evlenince Hüseyin Rahmi‘yi büyükannesi ve teyzesi yetiştirdiler. Bir süre mahalle okuluna gitti. Birçok okul değiştirdikten sonra Siyasal Bilgiler Fakültesi’ne girdi. Bu arada Fransızca dersler almış ve Fransızca eserler okumaya başlamıştı. Hastalanıp fakülteyi de yarıda bırakmak zorunda kaldı.

Adliye’de katip olarak memurluk hayatına atıldı. 1908 yılma kadar çeşitli yerlerde memurluk yaptıktan sonra resmi görevden ayrılarak artık hayatını yazı yazarak kazanmaya başladı. Okumaya devam et Hüseyin Rahmi Gürpınar Kimdir, Hayatı ve Eserleri?

Halk Sanatı

Halk Sanatı

Halk birçok anlam taşıyan ve kesinlikle tanımlanamayan bir kavramdır. Bununla birlikte, bir ulusun aydınlar ve resmi görevliler dışında kalan çoğunluğuna halk denir. O zaman gerek eski çağlarda, gerekse gönümüzde halkın yarattığı ve izlediği sanata halk sanatı diyebiliriz.

Halk sanatını, gelişmiş ve kurallara bağlanmış sanattan ayırmak için başka yollar da vardır. Ama asıl ayrımı her sanat kolunda ayrı ayrı ele almak daha doğru sonuçlar verir.

Halk sanatı, ilk insan topluluklarında görülen sanata en yakın sanattır. Bu bakımdan gerek din sorunlarını, gerekse o toplumun günlük sorunlarını işler. Sanatın ilkel topluluklarda (klan) ortaya çıkışını açıklayan birçok kuram (teori) vardır. Okumaya devam et Halk Sanatı

Hititler, Eti Uygarlığı, Hitit Medeniyeti

Eski çağlarda Anadolu’da büyük bir uygarlık kurmuş olan bir budundur (kavimdir). Başkentleri Hattuşaş ya da bugünkü adıyla Boğazköy’dü. Anadolu’muz bu ileri uygarlığın sanat eserleriyle doludur. Müzelerimizde onların yaptığı heykelcikler, çanaklar, süs eşyaları bol sayıda vardır. Ayrıca Ankara’da bir de Eti Müzesi kurulmuştur.

Etiler kendilerini M. Ö. 1900 -1200 yılları arasında duyurmuşlardır. Doğudan gelerek Anadolu’ya yerleştikleri sanılıyor. Tarihlerini 3 dönemde inceleyebiliriz: 1° Eski Krallık Çağı, 2°. Karanlık Çağ, 3° Yeni Krallık Çağı. Okumaya devam et Hititler, Eti Uygarlığı, Hitit Medeniyeti

Hint Mitolojisi, Hint Mitolojisi Nedir

Hindistan’da çok çeşitli kültürler bir arada görüldüğü için değişik mitolojiler göze çarpar. Bunların en yaygını Hindu mitolojisidir. Bundaki tanrılarla Yunan tanrıları arasında yakınlıklar bulunabilir. En önemli tanrılardan biri İndra idi; savaş ve fırtına tanrısıydı. Şeytan Vritra bulutları mağarasına kapar; bu yüzden yağmur yağmaz. Dünyayı İndra kurtarır; şeytanı öldürür, bulutları çıkarır. Okumaya devam et Hint Mitolojisi, Hint Mitolojisi Nedir

Hammamizade İsmail Dede Efendi

Hammamizade İsmail Dede Efendi

(1778-1846)

XIX, yüzyılın en büyük Türk bestecisidir. Asıl adı İsmail’dir. Babası, İstanbul’da Şehzadebaşı’ndaki Acemoğlu hamamını işlettiği için, İsmail Dede Efendi çok defa Hammâmîzâde (hamamcı oğlu) adıyla da anılır. Okumaya devam et Hammamizade İsmail Dede Efendi

HÜCRE

HÜCRE

Canlı varlıklarda canlılığın, hayatın, ilk birimi, (hücre) dir. Hücre, yukarıda sıraladığımız özelliklerin hepsini gösterir. İnce bir zarla sarılı olan sitoplazma ile çekirdekten yapılmıştır. Sitoplazma pelte kıvamında, saydam, renksiz, albüminli bir maddedir. %80 kadarı sudur. Ayrıca içinde yağlar, karbonhidratlar, tuzlar vardır. Okumaya devam et HÜCRE