Belçika

Belçika

Avrupa’nın kuzeybatısında, küçük bir devlettir. Kuzeyde Hollanda ve Kuzey denizi, doğuda Batı Almanya ve Lüksemburg, güneyde ve batıda Fransa ile çevrilidir.

Belçika, toprak bakımından Avrupa’nın küçük ülkelerinden biridir. Ama nüfus yoğunluğu bakımından dünyada önemli sıradadır. Ülkenin yüzölçümü 30 528 km2, nüfusu 10 800 000, başkenti 1 400 000 nüfuslu Brüksel’dir.

Türkiye’nin Konya ilinden (yüzölçümü 47 420 km2) küçük olan Belçika, yüzey şekilleri bakımından yüksekliği az dağlarla, alçak ovalardan meydana gelmiştir. Ülkenin toprakları başlıca 3 bölüme ayrılır:

1 — Güneydeki dağlık Ardenler bölgesi,

2 — az engebeli ovalık orta bölge,

3 — kıyı boyunca uzanan düz ve alçak ovalar.

Belçika genellikle deniz ikliminin etkisi altındadır. Gökyüzü bulutlu ve sislidir. Güneşli, güzel havalar az görülür. Batıdan ve güneybatıdan esen rüzgârlar ülkeye sürekli yağmur getirir. Kıyılardan içerilere gidildikçe daha sert bir kara iklimi göze çarpar. Yıllık yağmur miktarı kıyılarda 1 metreyi geçer ve kışın kalın bir kar tabakası yeri örter. Ülkenin akarsuları boldur, düzenlidir. Escaut, Meuse, ırmakları ve kolları Belçika topraklarını sular.

Belçika’nın Tarihi

Bu küçük ülkenin devlet olarak tarihi yenidir, ama, bu topraklara adlarını veren Belgaeler’in (Belçikalılar’ın) geçmişleri 2 000 yılı aşar. Belçikalılar, Germen ırkındandır. İki boya ayrılırlar. Ülkenin kuzeyinde yaşayan Flamanlar, Almanca-Felemenkçe karışımı bir dil olan Flamanca, güneyde yaşayan Vallonlar ise Fransızca konuşur.

Belçikalılar, bağımsızlıklarını kazanıncaya kadar yüzyıllar boyu başka devletlerin yönetiminde yaşadılar. Ülkenin en eski yöneticileri Romalılar’dı. Sonradan sırasıyla, Frank krallarının, Almanların, İspanya krallarının, Avusturyalıların, Fransızların eline geçti. Ortaçağ’ın sonlarında Flandre denilen Belçika’nın batı tarafları Avrupa’nın en zengin şehirleriyle doluydu. Bu bölgenin çuha kumaşları, dantelleri, çorapları, Avrupa’nın her yerinde kapışılır, Bruges, Ypres, Gent şehirlerinin halkı para içinde yüzerdi.

Fransız İhtilâlı’ndan sonra, Belçika 1795’ten 1815 yılına kadar Fransa’ya bağlı kaldı. 1815’te Viyana antlaşması ile Belçika, Hollanda ile birleşik bir krallık haline getirildi. Belçikalılar Hollandalıların egemenliğini istemediler. 1830 yılında halk ayaklandı ve Belçika birlikten ayrıldı. 1831 yılında imzalanan Londra antlaşmasıyla Coburg soyundan I. Leopold’un kral seçilmesiyle, Belçika bağımsız bir krallık oldu.

Belçika I. ve II. Dünya savaşlarında iki defa Almanlar tarafından işgal edildi ve her iki savaş sonunda da yeniden bağımsızlığa kavuştu.

Belçika’nın Ekonomisi

Belçika Avrupa’nın en gelişmiş ülkelerinden biridir. Tarım, endüstri ve ticaret çok ileridir. Belçika endüstri alanında Avrupa’nın sayılı ülkeleri arasında yer alır. Ülkede kömür, demir ve çinko yatakları çok zengindir. Maden kuyuları çevresinde yüksek fırınlar, büyük çelik, demir, cam fabrikaları geniş alanları kaplar. Ülkede her çeşit makine, elektrik araçları, dokumalar, deri işleri yapılır.

Belçika’nın Başlıca Şehirleri:

BRÜKSEL, Belçika’nın başkentidir. Nüfusun çoğunluğunun ana dili Fransızca’dır. Ülkenin orta kesiminde yer alır. Nüfusu 1 400 000 olan Brüksel, önemli bir çiftçilik bölgesinin merkezinde bulunur. Ayrıca NATO Merkez Karargahı da Brüksel’dedir. Kanallara, demir ve kara yollarıyla denize ve başka şehirlere bağlıdır. Brüksel’in dantelaları ünlüdür. Bir endüstri merkezi olan Brüksel’de önemli mimarlık anıtları vardır.

ANVERS, (Antwerpen), Escaut nehrinin ağzında, denizden80 kmkadar içeride kurulmuştur. Ancak nehrin ağzı yeteri kadar geniş olduğundan, büyük gemiler bile limana girip çıkabilir. Brüksel’in40 kmkuzeyinde, 472.000 nüfuslu bir şehir olan Anvers, Avrupa’nın en işlek limanlarındandır.

GAND (GENT) Lys ve Escaut nehrinin birleştiği yerde kurulmuş bir liman şehridir. Otomobil, kimya endüstrisi gelişmiştir. 594.582 olup Belçika’nın dördüncü büyük metropoliten bölgesidir.

LİEGE, Belçika’nın üçüncü, Valon Bölgesi’nin en büyük şehri, bu bölgedeki başlıca sanayi merkezi. 187.086 nüfuslu olan şehir Meuse nehri üzerinde, Brüksel’in güneydoğusundadır. Liege ülkenin en önemli demiryolu kavşağıdır.

Belçika
Belçika

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir